menu zavriet menu

O klube

Našim hlavným cieľom je podporovať mladých a talentovaných ľudí v športe, pomáhať im a morálne ich podporovať v duševnom a fyzickom raste.

Paintball klub Dolná Súča vznikol na jar v roku 2012 z iniciatívy mladých ľudí v Dolnej Súči pri Trenčíne za účelom zhromažďovania a stretávania sa, rozvoja paintballového športu a v neposlednom rade výchovy mládeže najmä v obci Dolná Súča. Našim hlavným cieľom je podporovať mladých a talentovaných ľudí v športe, pomáhať im a morálne ich podporovať v duševnom a fyzickom raste.
V neposlednom rade ponúkame prenájom ihriska a príslušenstva aj nečlenom klubu. Je našou snahou priblížiť paintball širokej verejnosti a budeme radi, ak využijú naše služby ako súkromné osoby, tak aj firemní zákazníci. Okrem zorganizovania hry vieme zabezpečiť aj sprievodné aktivity vo forme opekačky, varenia gulášu, príp. iné športové aktivity. Úspešne sa blížime k prvému roku otvorenia nášho ihriska. Tešíme sa veľkej obľube a pevne veríme, že ďalší rok si pre Vás pripravíme vždy niečo nové.

Rada klubu:

 • Samuel Ondrišák - predseda
 • Juraj Borot - podpredseda
 • Matúš Oriešek - člen rady

Revízor:

 • Andrej Oriešek - člen klubu

Aréna

Neustále sa pokúšame inovovať prekážky a rozšíriť ihrisko ešte viac, aby bolo zaujímavé pre všetkých hráčov.

Paintball Aréna v Dolnej Súči pri Trenčíne sa nachádza pod vápencovým masívom Krásin v priestoroch bývalého salaša. Tento areál, ktorý sa nevyužíval už niekoľko rokov a patril k nebezpečným prvkom popri bývalom náučnom chodníku na Krásin, sa nám podarilo prenajať, zrekonštruovať a postaviť z neho paintballové ihrisko. Práce začali v roku 2012 a neustále sa pokúšame inovovať prekážky a rozšíriť ihrisko ešte viac, aby bolo zaujímavé pre všetkých hráčov. Prekážky sú tvorené paletami a pneumatikami. Ihrisko si dovoľujeme zaradiť medzi tie zaujímavejšie, pričom niektorí hráči ho prirovnávajú k mapám z Counter-Strike.


Podmienky hry
Každý hráč hrá na vlastné riziko!

Paintballovej hry sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 15 rokov. Osoby od 15 do 18 rokov musia byť v sprievode plnoletej osoby. Každý hráč musí pred hrou podpísať bezpečnostné pravidlá hry. Každý hráč vstupuje na ihrisko v zodpovedajúcom oblečení. Do hry je zakázané vnášať nože a iné ostré predmety, ktoré by mohli pri páde spôsobiť zranenie, pyrotechnické výrobky a iné nebezpečné a zdravie ohrozujúce prostriedky.

Záväzné bezpečnostné pravidlá

 • Všetci hráči a ďalšie prítomné osoby sú povinné sa riadiť pokynmi organizátorov Paintballovej hry.
 • Na hru je možné používať iba paintballové zbrane splňujúce zákonné podmienky. Tieto zbrane sa môžu nabíjať iba originálnymi guličkami.
 • Na ihrisku a všade tam, kde hrozí zásah strelou musí hráč a ďalšie prítomné osoby, mať po celú dobu hry na hlave nasadenú ochrannú masku, ktorá bezpečne zakrýva tvár a oči.
 • Streľba je povolená iba na ihrisku a v priebehu hry alebo na miestach, ktoré boli prevádzkovateľom určené k vybíjaniu a testovaniu zbraní. Mimo vyhradený hrací priestor musí byť zbraň zaistená a vždy namierená k zemi. Hranice hracej a skúšobnej plochy určuje prevádzkovateľ.
 • Medzi hráčmi je zakázaný fyzický kontakt.
 • Je zakázané strieľať alebo mieriť nabitou aj nenabitou zbraňou na hráča bez nasadenej ochrannej masky. Na prevádzkovateľa a ostatné osoby sa nesmie strieľať aj keď majú nasadenú ochrannú masku. Ako náhle hráč zistí v priebehu hry, že v hernom priestore sa nachádza osoba alebo osoby, ktoré nemajú ochrannú masku, je povinný hru zastaviť a na túto skutočnosť upozorniť organizátora hry.
 • Hráč, ktorý požil alkoholický nápoj alebo silné lieky a iné návykové látky, má zakázané hrať paintballovú hru.
 • Ak je ihrisko v prírode, hráč nesmie liezť na stromy, ničiť vegetáciu, strieľať na zver a vtáctvo a znečisťovať les a prírodu.
 • Každý hráč je povinný poznať a za všetkých okolností dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá. Pri hrubom porušení je organizátor oprávnený hráča vylúčiť z priebehu celej hry bez nároku na vrátenie štartovného.
 • Každý hráč sa zúčastňuje hry iba na vlastné riziko a pred hrou musí podpísať prehlásenie. Podpísaním prehlásenia berie hráč na seba celé riziko v priebehu hry a nesie zodpovednosť za všetky nehody, ktoré môžu nastať v priebehu hry. Toto prehlásenie je povinný podpísať každý hráč pred začiatkom každej hry, bez výnimky. Pred podpísaním prehlásenia je hráč povinný si prehlásenie riadne prečítať.
 • Je zakázané strielať značkovačom na iných hráčov zo vzdialenosti kratšej ako 2 metre.
 • Hráč bude vyradený z hry pokiaľ bude zbierať guličky zo zeme aby ich mohol vystreliť. V prípade, že hráč opakovane poruší (ráta sa aj hra v minulosti) toto pravidlo bude mu udelená pokuta vo výške 20 EUR.
 • V prípade, že hráč opakovane nerešpektuje pokyny organizátorov, bude mu udelená pokuta vo výške 20 EUR za každé opakovanie priestupku.
 • Hráč je povinný mať pri sebe preukaz totožnosti (Občiansky preukaz). Bez tohto preukazu mu nemôže byť vydaná paintballová zbraň.